Bissschop Léonard

Print
Inderdaad heeft de reporter het woord abnormaal in de mond van de bisschop van Namen gelegd. Maar had hij dan de apostel Paulus moeten citeren die in zijn brief aan de Romeinen schrijft : De mannen hebben de 'natuurlijke omgang' met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkander ontbrand.
Als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven... en het verdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. Dat zijn teksten uit het Nieuwe Testament. Deze 'epistels' van Paulus worden nog regelmatig tijdens de missen voorgelezen. In het Oude Testament, -in Leviticus- moeten mensen die dergelijke 'schandelijkheden' bedrijven ter dood gebracht. Gelukkig leven we nu in het Nieuwe Testament, en heeft Jezus de liefde en vergeving gepredikt, maar geef toe, tot de dag van vandaag ligt homosexualiteit bij veel mensen nog zeer gevoelig. In het nederlandse parlement weer een heet hangijzer, zeker nu de Christenunie mee in de regering zit. Een ambtenaar die gewetensbezwaar heeft bij een homohuwelijk mag weigeren. Mensen die bij hoog en bij laag beweren dat we in een nieuw tijdperk leven zijn zelf blijkbaar niet op de hoogte van de tijd waarin we leven. Zo eenvoudig liggen de zaken niet. Homosexualiteit zal nog een lange en pijnlijke weg moeten afleggen voordat deze 'bizarre en abnornale' levenswijze aanvaard wordt