Bisschop Léonard

Print
De uitspraak van de Bisschop van Namen Monseigneur Léonard, was niet echt netjes en het is begrijpelijk dat zich veel holibis daardoor gepakt voelen. Toch ben ik van mening dat het recht op vrije meningsuiting hier primeert.
De vooraanstaande American psychology society heeft homoseksualiteit op een gegeven moment van de lijst van psychische ziekten of afwijkingen geschrapt. Dit gebeurde echter niet omdat men bewezen had dat het geen afwijking zou zijn, maar omdat het geen zin had om een grote groep mensen aan stigmatisatie bloot te stellen. Homoseksualiteit is een zogenaamde idiopatische etiologie. Dat wil zeggen dat men de oorzaak ervan nog niet echt kent.

Naar mijn mening moeten holibis zeker niet gestigmatiseerd worden. Het heeft ook niet veel zin om het een psychische of biologische afwijking te noemen.

Het is anderzijds echter ook een aanfluiting van de realiteit om homoseksualiteit tot het normale te willen verheffen. Het recht op vrije meningsuiting mag in elk geval niet beperkt worden. Elke andere mening dan die van de holibis zelf, wordt onmiddellijk afgeschilderd als homofoob gedrag en ze zouden dat nog het liefst strafbaar willen stellen.

Als iemand homoseksualiteit als abnormaal ondervindt, is dat een recht. Net zozeer als dat bijvoorbeeld een holibi het recht heeft om zijn geaardheid als normaal te proclameren.

Biologisch gezien is homoseksualiteit feitelijk normaal omdat er in de natuur bij alle levende wezens een bepaald percentage (afwijkingen) bestaat. Deze (afwijkingen) zijn dus natuurlijk te noemen.