Kieslijsten

Print
Nu ik de kieslijsten van de verschillende partijen die reeds klaar zijn heb kunnen bekijken stel ik vast dat het weer overal hetzelfde liedje is. We hebben weer de kans om dezelfde oude draken naar het parlement te sturen. Ook het aandeel van zoontjes en dochters van neemt hand over hand toe.
De nieuwe mensen op de lijst krijgen meestal plaatsen die NIET verkiesbaar zijn en om echte arbeiders en bedienden terug te vinden is het aangeraden niet verder te zoeken, want je vindt ze niet terug! Welk nut heeft het nog dat wij (het werkvolk) nog gaan kiezen daar je weet dat de MEESTE van deze politiekers alle voeling met maatsschappij hebben verloren