Uitwijzing Kazachs gezin

Print
Dewael noemt de schorsing ervan juridische nonsens. In een gelijkaardig dossier sprak 83 % van de lokale ROB-televisiekijkers zich uit ten voordele van een perfect geïntegreerd gezin dat hier al 6 jaar verbleef. Hoe krakkemikkig is het parlementair draagvlak als het niet eens de publieke opinie kan torsen ?
! Is het niet eerder politieke nonsens de zwarte piet door te schuiven naar wie in het belang van hun kinderen gebruik maakten van het wanbeleid tot 2004 dat hun de illusie gaf ooit van dezelfde regularisatie te mogen genieten als al diegenen die in gelijkaardige omstandigheden tot 2000 langdurig onderdoken ? Wanneer zal de politieke wereld bereid zijn via wetgevende acties schuld te bekennen in het bestaan van die tussengroep