Al Gore

Print
Wanneer ik de plotselinge opkomst van de hype van Al Gore bekijk bekruipt mij het gevoel dat er meer achter zit dan de CO2-uitstoot in de atmosfeer.
Dat hij als onderwijzer, zakenman en politicus ineens zo'n ommekeer in het denken over de opwarming van de aarde kan teweeg brengen, veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen, roept vragen op.
Kan het niet zo zijn dat Amerika en West Europa zich minder afhankelijk willen maken van de aardolie uit het midden-oosten, nu hun oorlog om de olievelden in Iraque en de omliggende staten totaal de mist is ingegaan en ze de toekomstige inkomsten niet gunnen aan de betrokken moslimstaten?