De Brekers

Print
Als presentatrice van het programma "De Brekers" wil ik me tot u richten in de hoop dat u mijn opmerking kan volgen en kan doorspelen naar de producers van dit programma.
Als voorzitter van OpenHart Paal vind ik het fijn dat jullie gezinnen helpen in de verbouwingswerken van hun woning.
Maar als blijkt dat heel wat goede en bruikbare spullen vernield worden, vind ik het jammer voor al de mensen die in armoede zonder of met weinig materiaal moeten tevreden zijn.
OpenHart Paal is een vereniging van armoedebestrijding. Een groep vrijwilligers die de mensen in problemen kledij, klein huishoudmateriaal en meubels schenkt. U begrijpt waarschijnlijk wel dat het ons pijn doet om toe te zien op het wegwerpeffect van de Brekers, terwijl we als vrijwilligers veel uren spenderen om de mensen in nood bruikbaar materiaal te zoeken.U kan meer informatie omtrent onze werking vinden op onze website; www.openhartpaal.be
Ik zou in naam van de mensen van de vierde wereld jullie danken indien er met het wegwerpmateriaal iets nuttig kon gebeuren.
Bij onduidelijkheden kan u ons steeds contacteren.

Verder wens ik u veel succes met uw presentatiewerk