Wegenvignet

Print
Het steeds maar wijzen naar de landen als Frankrijk enz. is niet juist want
de tol te betalen is anders als men denkt want de autowegenzijn daar privaat
aangelegd en dienen om onderhoud waar zij ook voor verantwoordelijk zijn plus
de afbetalingen van hun leningen, daarom ook dat sommige stukken na een
tijd terug vrij gegeven worden. Daarbij heeft men de keuze om de rest van het
wegennet vrij te gebruiken.
Bij ons is dit zo niet voorzien, maar wat ik vrees is dat onze buurlanden hetzelfde
zullen doen met als argument, wij kunnen dat evenzeer invoeren en terug gaan
naar de moderne middeleeuwen, misschien kunnen de gemeenten meespringen
op de kar.
Mijn kinderen en kleinkinderen wonen in Duitsland en rijden regelmatig op bezoek
en ook zij komen regelmatig naar België , maar indien Nederland en Duitsland
hetzelfde doen is dit weer eens een bijkomende serieuze kosten boven op de
enorme taksen die ze nu al heffen op benzin en andere producten.
Dank u wel, ik weet nu waarom het VB zo groot wordt.