Bont

Print
Bont

Bont

Beste redactie,

volgens Marc Wajsberg van Pelsland halen dierenrechtenorganisaties alleen excessen aan. Dat het levend villen
van konijnen, vossen, honden, katten en wasberen dé dagdagelijkse realtiteit is in Azié- is klaarblijkelijk een gegeven waar
ook hij zich van distantieert!

De dubbele moraal ligt hem precies hierin dat Wasberg en de bontindustrie- dieren die gekweekt worden- minder
gevoel en pijn toebedelen.
Een vossenkooi is 64 cm. breed, 100 cm. lang en 75 cm. hoog en meestal zitten er twee vossen in opgesloten ( huidige
Nederlandse norm).

Na een kort, ellendig bestaan worden vossen, nertsen en chincilla's anaal of vaginaal geëlektrocuteerd / vergast of
doodgeslagen. Er mag immers geen schade toegebracht worden aan de pels van het dier.

Het zelfde geldt voor de konijnen en lammeren "van" de heer Wajsberg, inderdaad hun pelsen
worden omgekeerd, maar eerst worden deze dieren OMVERDOOFD geslacht- hun nekken doorgesneden- in landen zoals Italié,
Portugal en Frankrijk.
Waar al helemaal geen sprake is van enige vorm van dierenwelzijn, laat staan van wetgeving.
Dit geldt voor de dieren in de vlees/ slacht- of bontsector!

Labels zeggen niets over herkomst van dier of land ; is uit diverse Europese onderzoeken gebleken,
er is onlangs pas een wetsvoorstel aangenomen alléén geldig voor honden- en kattenbont.

Wasjberg en kornuiten spelen handig in op de onverschilligheid van veel mensen, die van niets of niemand
nog wakker liggen- of het nu aankomt op dierenleed, mensenrechten of milieu.