Wegenvignet

Print
Plots blijkt dat geen auto België nog zonder inkomgeld van 60 euro per jaar binnenmag. "Díe buitenlanders zullen nu óók moeten betalen als ze ónze wegen willen gebruiken", verklaart Van Brempt – niet zonder leedvermaak. Populistisch wordt eraan toegevoegd dat de operatie niemand in dit kleine landje iets zal kosten, want de vignetprijs wordt van onze ver­keers­be­las­ting afgetrokken.
Het is ongezien in Europa: een land dat zich voor het gebruik van ál zijn wegen (fietspaden blijven voorlopig buiten schot) laat betalen. Eerst was alleen sprake van een autowegenvignet, maar de overheid vertrouwt dat blijkbaar niet: haar onderdanen zouden wel eens uit zui­nig­heids­over­we­gingen de gewone wegen durven laten dichtslibben.

De hele péage op personenwagens is overigens een Zuid-Europees verschijnsel. Wie zijn die "buitenlan­ders" die wij vanaf 2008 willen doen betalen? Rollen er zoveel Fransen, Italianen en Spanjaarden over Belgische wegen naar onze badplaatsen, kunststeden en havens? Neen, het zullen inderdaad de Nederlanders zijn, die ons via vier auto­weg­ver­bin­din­gen alsnog gratis binnenlaten. En ook de Duitsers, die 13.000 km autobahn ter beschikking stellen om ons naar Noord-, Oost- of Zuid-Europa te laten rijden. Hun ant­woord zal er snel komen en als grens­be­wo­ners zullen wij het gelag mogen betalen!

Zou het daarom niet verstandiger en eerlijker zijn om in plaats van een kortzichtig Belgisch initiatief, aan een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands-Duits-Luxemburgs-Deens-Brits-etc. vignet te denken? Zo laten we de echte tolheffers aan het onderhoud van onze wegen bijdragen.