Wegenvignet

Print
Dat er enige rechtvaardiging is om een bijdrage te vragen voor het gebruik van wegen, zal niemand ontkennen.
Vreemd genoeg echter, gaat de discussie vooral over het vele geld wat straks te verdelen valt.

Dit terwijl het de vraag moet zijn of de methoden die nu door de Belgische bestuurders is bedacht de meest intelligente, rechtvaardige en toepasbare is.

Er vanuit gaande dat de bijdrage inderdaad €60,- wordt voor een bezoekje vanuit buitenland aan een familielid net over de grens in België, krijgt het begrip rechtvaardigheid toch wel een bijzondere klank.

Bovendien, het gekrakeel dat ontstaan is n.a.v. de opbrengsten van deze belasting, doet vrezen dat er al snel een verhoging plaats zal vinden aangezien allerlei partijen vinden dat zij onvoldoende uit deze pot ontvangen. Dit tot organisaties t.b.v. het openbaar vervoer toe.

Het wordt dan wel niet hardop gezegd maar het is heel goed in te denken dat de Minister van Financiën zijn hebberig oog op deze nieuwe inkomstenbron heeft laten vallen. De begrotingstruc waarbij een aantal overheidsgebouwen verkocht diende te worden om een evenwicht in deze begroting te brengen, kan dan eens een keertje achterwege blijven.Om tot een rechtvaardige bijdrage te komen voor aanleg, verbetering en onderhoud van wegen te komen kan er maar een soort heffing zijn.

Het spreekt vanzelf dat een soort kilometerheffing / tol moet zijn en dan nog voor de wegen waar het meest gebruik van wordt gemaakt n.l. de grote doorgaande wegen.

Een zoals het systeem zoals dat in Frankrijk wordt gebruikt: de tolheffing per gereden kilometer op de autosnelweg.

Maar dan voor iedereen, Belg of geen Belg met uiteraard ook de keuze of je wel of niet gebruik gaat maken van de *autoroute of route national*.

De regeling die nu bedacht is heeft bovendien een discriminerend karakter.

Iedereen betaald, behalve iemand met een Belgisch nummerbord. Niet rechtvaardig dus.Vervolgens, je zult maar in de grensstreek of in de grote toeristencentra een bedrijf hebben waarbij een redelijk gedeelte van de omzet van bezoekende Nederlanders of Fransen komt.

Nu is het nogal eens de gewoonte om Nederlanders als schreeuwerig in een hoekje te zetten of onze mede-Europeanen uit Frankrijk te betichten van hautain gedrag, hun meegebrachte Euros zijn echter van harte welkom.

En juist deze Euros, die in veel bedrijven zorgen voor 30% van de omzet, kunnen die bedrijven niet missen.

De BTW / winstbelasting op deze omzet kan de hierboven genoemde Minister van Financiën evenmin missen.

Het dagtoerisme, een kort bezoek aan België voor even wat leuke inkopen te doen, zal een enorme negatieve tik krijgen.

Bedrijven vooral in de grensstreek die b.v. veel zaken doen met Nederlanders in de sfeer van meubels, keukens enz. zullen deze maatregel met weinig gejuich ontvangen. Leg het maar eens uit aan je klanten dat je eerst €60,- moet betalen, voordat je iets mag kopen in België.

Zo bezien is het €60,- vignetplan niet intelligent.

Wat met de ene hand gehaald wordt, zal door de andere hand weer verloren worden.

Hoewel het aannemelijk is dat er her en der op de Belgische ministeries er gesproken is om de negatieve gevolgen van deze maatregel te minimaliseren, is er helaas maar weinig van bekend.

Kritiek op politici die deze plannen bedacht hebben zal er ook wel geweest zijn, maar ja, politici houden nu eenmaal niet van kritiek. Zeker niet van kritiek op hun eigen plannen.

Bovendien, politici zijn vooral gewend om naar zichzelf te luisteren en minder naar de klagende burger.

Echter, aan de problemen die in de diverse bedrijfstakken door deze maatregel kunnen ontstaan, mag niet aan voorbijgegaan worden. De gevolgen van omzetverlies kan dramatisch zijn. Op faling van bedrijven t.g.v. omzetverlies zit niemand te wachtenDat deze vignetmaatregel ook nog gevolgen heeft in de sociale sfeer hoeft geen betoog.

Minder familiebezoek, om welke reden dan ook, zal voor inwoners van België ongetwijfeld een gevolg zijn. Op zoiets zit ook niemand te wachten. De Belgische horeca evenmin.

Of wat veel erger is, het zal je maar gebeuren dat je onverwacht naar een ziek familielid in België moet voor verpleging of zoiets en vervolgens tegen een boze ambtenaar aanloopt die behalve € 60,- eist ook nog een mogelijk boete van je verlangt.

Dit bewijst de foute kanten aan deze maatregel.

De toepasbaarheid van het systeem zal eveneens op de proef worden gesteld.

Slinkse wegen zullen er bewandeld worden om controles en betalingen achterwege te laten.

Of is de staat soms van plan om met overdreven boetes de burgers af schrikken om misbruik te voorkomen.Tenslotte. Het is niet onredelijk om van ieder een bijdrage te verlangen voor het gebruik van Belgische wegen. Ook van niet-Belgen dus;

Om echter uitsluitend te kijken naar de binnenkomende gelden is erg kortzichtig.

Het systeem zoals dat nu in de openbaarheid is gekomen brengt teveel nadelen.

Om van de juridische consequenties naar de Europese Commissie nog maar te zwijgen.

Evenals de onduidelijkheid betreffende het te betalen bedrag, de eventuele wegen waarvoor een dergelijk vignet toepasbaar wordt.