Prins Laurent

Print
Prins Laurent

Prins Laurent

"My name is Laurent from Brussels and I know nothing" . Dit is de Belgische parodie op Fawlty Towers.
Natuurlijk wist en weet Laurent perfect van waar het geld kwam voor zijn villa en inboedel. Het zijn gatlikkers die nu het argument aanhalen dat deze villa met inhoud toebehoort aan de koninklijke schenking en niet aan Laurent zelf. Wie woont daar en wie geniet van al deze luxe?
De monarchie blijven voorstellen als het enige bindmiddel tussen de gemeenschappen is natuurlijk al te belachelijk.
Wat is de toegevoegde waarde van een koningshuis nog, niet alleen in België maar ook elders in Europa.
Hoeveel maanden per jaar vertoefd het koningspaar niet in Italië of Frankrijk waarbij telkens vermeld wordt dat zij genieten van een "welverdiende vakantie".
Ik heb er geen enkel probleem mee dat een koningshuis bestaat maar de kosten hiervan moeten wel binnen de perken blijven.
Dat het onderhoud van het koninklijk paleis en de civiele lijst samen met een beperkte dotatie voor de troonopvolger ten laste van de staat vallen kan ik nog begrijpen maar waarom moet gans deze 'koninklijke familie' een uitkering krijgen.
Wanneer Filip om welke reden ook zou wegvallen voor de troonopvolging is het toch simpel dat de dotatie verder overgaat naar zijn eerstgeborene.
Of Laurent nu op de 3° of de 11° of de 68° plaats staat in de troonopvolging doet gewoon niets terzake.
Men kan toch ook moeilijk beweren dat de echtgenoot van Astrid eveneens een sukkelaar is wat geld betreft, dus waarom moet ook Astrid een dotatie krijgen.
Ik denk dat gans deze koninklijke familie toch wel financieel krachtig genoeg is om zelfbedruipend te zijn, zeker wat hun luxe betreft.
Wat mij tegen de borst stuit is dat wij bijna dagelijks moeten horen en lezen in de media dat drastische maatregelen nodig zijn om de sociale zekerheid in stand te houden, of dat 15% van de bevolking tegen of onder de armoedegrens leeft.
Is het dan te verantwoorden dat er jaarlijks meer dan 500 miljoen oude Belgische franken naar een koningshuis gaat, waarvan een gedeelte bestemd voor mensen die in principe perfect kunnen werken.
Is het te verantwoorden dat Fabiola een "weduwepensioen" krijgt van bijna 60 miljoen Belgische franken per jaar. Welke hofhouding heeft zij nog in dienst buiten een persoonlijke secretaresse?
Wat een verschil met de ouderlingen die per jaar 300.000 Belgische franken ontvangen. Vele van deze mensen hebben een gans leven hard gewerkt of zich ten dienste gesteld voor het land. Wat heeft Fabiola meer gedaan dan al deze burgers?
Voor mij mag zij gelukkig zijn en nog lang leven maar ik zie niet goed in waarom dit, bovenop haar persoonlijke fortuin, de belastingsbetaler nog eens 60 miljoen per jaar moet kosten.
Sommige burgers gaan Laurent nu nog verdedigen, verwijzen naar zijn opvoeding of dat hij eigenlijk verstoten is door zijn familie. Heeft Laurent ooit een slechte jeugd gehad, heeft hij ooit slagen gekregen van zijn ouders, heeft hij ooit op straat moeten leven ? Neen, neen , neen !
Deze man is gewoon oerdom en heeft geen enkele notitie wat betreft respect, waardering of wat ook.
Hij is wel altijd zo slim geweest om voor zichzelf en zijn pleziertjes te kunnen zorgen, hoeveel deze ook mochten kosten.
Natuurlijk heeft hij het recht om de clown uit te hangen, heeft hij het recht om te rollebollen met wie hij wil maar dat hij dit dan doet met zijn eigen 'verdiende' geld en niet met de zuurverdiende centen van Jan met de pet.