Executie Saddam Hoessein

Print
Executie Saddam Hoessein

Executie Saddam Hoessein

Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van de executie van de voormalige Iraakse president Saddam Hoessein, alsmede de dreigende executie van twee van zijn medeveroordeelden, naar aanleiding van de dd 5-11 tegen hen uitgesproken vonnissen.
Niet alleen ben ik tegenstander van de doodstraf, vanwege de ultieme schending van het recht op leven, daarenboven zijn deze vonnissen tot stand gekomen na een oneerlijk proces, hetgeen internationaalrechtelijk illegaal is.

In de eerste plaats werd bij de aanvang van het proces, de eerste president van de rechtbank vanwege zware Overheidskritiek op zijn veronderstelde soepele houding tav de verdachten tot aftreden gedwongen, hetgeen een schending is van het internationaalrechtelijke principe van de onafhankelijkheid van de rechtspraak

In de tweede plaats werd een aantal voor de verdachten zeer belastende documenten pas op de aanvangsdag van het proces aan de advocaten ter beschikking gesteld Een en ander is in strijd met het recht van de verdediging op voldoende voorbereidingstijd.

In de derde plaats is er niet alleen sprake geweest van de moord op drie advocaten van de verdachten, daarenboven had het proces plaats in een sfeer van voortdurende intimidatie van zowel de getuigen a charge als a decharge

Onder dergelijke omstandigheden kan niet voldaan worden aan de internationale standaarden betreffende een eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig proces


Evident is, dat ieder mens recht heeft op een eerlijk proces, ongeacht de inbeschuldigingsstelling.