Keltische bomenkalender

Print
Keltische bomenkalender

Keltische bomenkalender

Ik lees in de krant van donderdag januari dat de populieren in het Kapermolenpark moeten geveld worden wegens aantasting door de Honingzwam. Daarna gaat men er andere, gezonde bomen planten die de Keltische bomenkalender vormen.
De Honingzwam is een algemene paddestoel die zowel op levend als op dood hout leeft. Tegen deze hardnekkige parasiet is nog geen remedie gekend. Als men de zieke populieren kapt, blijven er sporen en rhizomorfen (‘wortelachtige’ draden) achter in de bodem. Plant men andere bomen op dezelfde plek dan is de kans op besmetting zeer groot. Kan men zowel om ecologische als economische redenen de Keltische bomenkalender niet beter inplanten op een gezonde plaats?