Buizerds

Print
Waar halen de heren Janssen en Oyen het recht vandaan om de jagers altijd maar te beschuldigen van vergiftiging van roofvogels en andere dieren. Als jager kan men het zich niet permiteren om zulke praktijken uit te voeren om zo zijn jachtverlof op het spel te zetten.
Als men wist hoe moeilijk het is om te slagen voor het jachtexamen dan zou men niet de jagerij altijd met een beschuldigende vinger aanwijzen