Prins Laurent

Print
Prins Laurent

Prins Laurent

Franstalige partijen proberen het onderzoek naar Prins Laurent te dwarsbomen. Zo zijn ze niet te vinden om mee te werken aan het voorstel van Annemie Turtelboom (VLD) om een parlementaire onderzoekscommissie in het leven te roepen om de geldstromen naar Prins Laurent en andere leden van het koningshuis te onderzoeken. De Franstalige partijen beseffen maar al te goed dat bij een dergelijk onderzoek wel eens heel wat meer misbruiken aan het licht zouden kunnen komen en dat dit kan leiden tot de afschaffing van de monarchie. Wallonië ziet de monarchie nog als het enige bindmiddel om België samen te houden. Een dergelijk onderzoek zou ook wel eens kunnen blootleggen dat het werkelijke kostenplaatje van het koningshuis veel en veel hoger ligt dan officieel wordt toegegeven. De kosten van hun privé reizen met regeringsvliegtuig, de kosten van bewaking, het onderhoud van hun kastelen en andere gebouwen enz. zijn uiteindelijk een kostenplaatje dat wel eens ver boven hun dotatie kan uitreiken. Misschien houden wij er in ons klein landje wel eens het duurste vorstenhuis ter wereld op na.
In schril contrast tot de overweldigende luxe waar deze mensen in baden op kosten van de belastingsbetaler, staan de tienduizenden mensen die onder de armoedegrens moet leven. De vraag zal dan ook moeten gesteld worden of een koningshuis nog van deze tijd is en niet al lang naar het rijk van de fabelen en sprookjes verbannen had moeten worden. Heeft dat koningshuis voor ons een meerwaarde of is het enkel een enorm geldverslindende immorele instelling? Kunnen wij de tientallen miljoenen euro’s die ons dat koningshuis in werkelijkheid kosten, niet veel beter besteden?

In Vlaanderen wordt de roep om afschaffing van de monarchie in elk geval steeds luider. Wallonië daarentegen houdt zich steeds krampachtiger vast aan het koningshuis omdat ze denken op deze wijze de splitsing van België te kunnen vertragen of zelfs tegen te kunnen houden. Mijn voorstel is dan ook dat als Wallonië zo gesteld is op het koningshuis, dat zij dan ook maar voor de dotaties moeten opdraaien. Voor de meeste Vlamingen heeft het koningshuis in elk geval geen enkel nut en is het enkel een geldverslindende parasiterende instelling. Als er ook nog Vlaamse politici zijn die menen dat ze de morele plicht hebben om het koningshuis in geld te laten baden, dan moeten ze dat maar met hun eigen geld doen, maar niet met dat van de belastingsbetalers.