Ik ben geen bompa met een klep

Print
Aan Uw degenererend artikeltje wil ik toch mijn bescheiden reactie toevoegen.Laat ik eerst vermelden dat U van het ganse gebeuren alleen datgene hebt waargenomen wat U midden in de meute kon waarnemen. U stond namelijk naast mij in de gang en U kon er niet voor- noch achteruit.
Aan de schrijfstijl van je artikel heb ik de indruk dat U nogal gefrustreerd moet geweest zijn om zo machteloos tussen 'de mensen' te staan.
U schildert de volksmens uit Houthalen af als gepeupel."Bomma's en bompa's die hun 'klep' moeten houden"....is dat nu de taal die een geëduceerde dame zoals U gebruikt om de krant te vullen? Dit kan toch niet de mening van de krant zijn? Wordt er niet verwacht dat journalisten duiding moeten geven en niet de persoonlijke mening?
Er stonden mensen van alle rang en slag en van diverse partijen verzameld om hun ongenoegen te uiten over de dictatoriale gang van zaken in de gemeentepolitiek. Diezelfde ontevredenheid was er ook toen Hengelhoef (tot nu toe nog altijd onbestraft)versjacherd werd door de toenmalige rode regering.
Ook kan U het als roodgekleurde verslaggeefster niet nalaten nog even het Vlaams Belang een veeg uit de pan te geven. Inderdaad, en dat heeft U nu weer juist opgemerkt, stonden die mensen er met twee spandoeken. Zij voerden er een stille en waardige actie door er de boodschap te brengen dat de democratie de mond gesnoerd wordt op alle niveau's, niet alleen op gemeentelijk vlak dus. Geen geroep, geen getier....zij stonden er verkleumd maar waardig.....echte Vlamingen dus……geen lafaards….geen Judassen!!
Uw opmerkzaamheid moet wel een deuk van de kou gekregen hebben, want op die spandoeken stond evenwel in koeien van letters 'SOS Democratie' en niet 'Solidariteit' vermeld !!!!!
Maar och ja......papier is geduldig nietwaar?
Tijdens het 'café-gebeuren' naderhand is mij één zaak opgevallen. De burgemeester, Alain Yzermans, probeerde er de geleden schade te herstellen door slijmerig handjesschudden....ja zelfs bij de mensen van het Vlaams Belang !!
Hoe laag moet je vallen om tussen pot en pint poeslief te doen tegenover de mensen die je tijdens ettelijke gemeenteraadszittingen voor "stront" beledigd ??
Maar dat hebt U niet gezien of daar heeft U waarschijnlijk geen weet van.....U was druk bezig om een gratis 'drankbonnetje ' te bemachtigen!!
Ik geef U een welgemeende raad. Houdt U als journalist op de vlakte.....informeert U vooraleer U zich naar een gebeurtenis begeeft. Schrijf artikels met duiding en laat Uw persoonlijke mening achterwege.Uw lezers zullen U dankbaar zijn.