OCMW-voorzitters en gemeentedecreet

Print

OCMW-voorzitters en gemeentedecreet

Het is altijd mooi als lokale politieke leiders zich interesseren aan het OCMW. Dat gebeurt niet dikwijls. Als het dan toch gebeurt, vlieg ik naar mijn krant of televisie om een nieuwe ware boodschap te ontdekken. En ik krijg waar voor mijn geld.
Volgens een Limburgse politieke vlinder gaan de ocmw voorzitter moeten verdwijnen of herschoold worden tot schepen van sociale zaken. Met andere woorden deze lokale eminentie vindt dat zo’n instelling mee moet draaien in zijn politieke carrousel.

De sterkte van het ocmw was steeds dat politiek op de achtergrond kwam, waardoor een goede opbouwende cohesie tussen de raadsleden bestond. Dus er was zelden politiek gemanoeuvreer. Hier onderscheidde het omcw zich van het gemeentelijk circus.Dat de burgervaders en lokale partijen, hoe sociaal ze ook beweerden te zijn, deze instelling minachtten, is geweten. De zitjes in het ocmw zijn ofwel een springplank voor een politieke carrière, een pasmunt voor de verleende steun ofwel een troostprijs voor een mislukte scores bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zo nauw steekt het ook niet bij de lokale ideologie. De machtshonger is niet te stuiten en de politieke druk op deze sociale instelling wordt groter en groter. Onze Limburgse vlinder ziet zelfs een opslorping van het ocmw in de gemeentelijke administratie. Dus politieke hysterie bestaat. Maar ja, buiten de cumuls nu ook (deputés), hebben ze niets anders om van te leven.Meer dan ooit heeft de maatschappij baat aan een instelling als het ocmw, die onafhankelijk werkt. Maar dan is er ook een mentaliteitswijziging nodig. Raadsleden in het ocmw hebben een ander profiel dan gemeenteraadsleden. Sociaal inzicht, dossierkennis en engagement zijn vereisten voor een goede ocmw raad. Dat zijn we verplicht aan de duizenden behoeftigen, daklozen, uitkeringsgerechtigden etc.Heren politici als jullie toch iets willen doen voore sociale instelling, ga dan eens luisteren naar de talrijke actieve maatschappelijke werkers. Zij zijn het hart van het ocmw. Zij staan dagelijks te velde. Neem de tijd om te luisteren naar deze mensen. Dat is beter dan lallen op de televisie, want dat helpt geen enkele sukkelaar, integendeel.