de Lijn

Print
de Lijn

de Lijn

Als er één bedrijf is dat een imago heeft om u tegen te zeggen, dan is het wel de vervoersmaatschappij De Lijn. Niet alleen heeft het bijna gratis openbaar vervoer er mee te maken. Tevens zijn de klantvriendelijkheid, de opgedreven vrouwvriendelijkhed en tevens de verdraagzaamheid ook zeer belangrijke waarden die De Lijn naar voor brengt.
Nu het bedrijf ook 214 milieuvriendelijke bussen besteld, is dit opnieuw zeer positief voor de bedrijfscultuur van De Lijn. Het is ook zeer goede public relations die het bedrijf zowel intern als extern extra uitstraling mee geeft. Ook gaat de bestelling naar twee Vlaamse bussenbouwers. Het is prachtig dat ook De Lijn Kyoto respecteert en tegelijktertijd onze bedrijven hiermee innoverende kansen geeft. Ik zou dan ook de privé bedrijven willen oproepen om het voorbeeld van De Lijn te volgen. Deze aanpak verdient waarlijk een bloemetje, maar komt ook het imago van de bedrijven ten goede en kan eigenlijk er toe bijdragen dat op termijn ook de omzet zal stijgen door de enorme imagebuiliding