Deurwaarders

Print
Deurwaarders

Deurwaarders

Ligt het aan degenen die de deurwaarder op bezoek krijgen of aan de jonge generatie deurwaarders zelf dat steeds vaker om politiebijstand moet gevraagd worden?
Ik zeg met nadruk jonge generatie want bij sommigen is de arrogantie waarmee ze optreden, vergeef me de uitdrukking,soms op zich al 'om op te schieten'.
Deurwaarders zijn overigens al jaren gebonden aan een aantal wetten die zeer precies omschreven zijn en zouden in plaats van mensen te intimideren, ze beter meteen duidelijk op hun rechten wijzen. De (gratis) juridische dienst van elk OCMW kan de betrokkene daar overigens een exemplaar van overhandigen. Waarom daar ten andere eens geen informatiecampagne rond opzetten en vooral de deurwaarders verplichten beter samen te werken met instanties als bijvoorbeeld Welzijnswerk of het OCMW?
Nu wordt er in veel gevallen immers nog automatisch van uit gegaan dat een beslagene zelf verantwoordelijk is voor zijn situatie of zelfs onwillig. Wat zeker niet altijd het geval is.
Bepaalde deurwaarders zetten overigens soms zelf een handeltje op met waardevolle stukken die zij (soms al te gretig ) in beslag nemen of storten bedragen simpelweg niet, of zeer laattijdig door aan de schuldeiser.
Ik herinner mij overigens zelfs zo'n geval in deze krant van een Limburgse deurwaarder die miljoenen achterstallige belastingen gewoon op zijn derdenrekening liet staan.
Gelukkig kunnen deurwaarders in andere gevallen ook een grote bemiddelende rol spelen tussen twee partijen, maar ook dat weten veel mensen niet zodat vaak onnodige drama's veroorzaakt worden.
Waarom overigens niet het Amerikaanse systeem toepassen waarin de inboedel van een schuldenaar bij wet automatisch tot een bepaald bedrag wordt veilig gesteld zodat mensen tenminste enig gevoel van zelfrespekt en eigenwaarde kunnen bewaren? In veel gevallen ligt daar immers de oorzaak van de agressie. En niet bij de persoon zelf.