Hoofddoek

Print
Hoofddoek

Hoofddoek

Opnieuw wordt de kwestie over het al dan niet toelaten van hoofddoeken in scholen in de belangstelling geplaatst en opnieuw is er de dreiging vanuit de moslimwereld om aparte scholen voor moslims, dus voor allochtonen, te eisen of op te richten.
Is het voor de allochtone gemeenschap en in het bijzonder voor de moslimgemeenschap dan zo moeilijk zich aan te passen aan onze normen en waarden en onze cultuur met behoud van hun eigen cultuur en vrijheden in hun privé-leven. In onze gastvrije samenleving zijn er in het verleden toch nooit problemen geweest met de protestantse gemeenschap of de orthodoxe gemeenschap of de joodse gemeenschap. Vanuit de moslimgemeenschap horen wij niets anders dan het opeisen van hun rechten en hun vrijheden van handelen. Zij eisen het recht op om hun hoofddoek waar dan ook te dragen, zij eisen het recht om rituele slachtingen uit te voeren, zij eisen het recht om waar ook een moskee te kunnen openen of neerplanten, zij eisen respect van de autochtone bevolking, zij eisen en eisen en eisen. Nooit hoor ik hen praten over verplichtingen ten overstaan van een samenleving die hen de kans geeft zich te integreren in deze samenleving.
Te pas en te onpas wordt met de koran en Allah gezwaaid, kortom de alles overheersende moslimreligie. Moeten wij westerlingen dan ook dagelijks onze rechten opeisen met de Bijbel onder de arm en God overal bij betrekken. Ik zeg niet dat elke moslim er dezelfde mening op nahoudt maar het is wel duidelijk dat een harde kern van hen er alles aan doet om desnoods met geweld hun overtuiging en religie op te dringen aan andersdenkenden.
Veelbetekenend vond ik de uitspraak van mevrouw El Ficri in het programma Terzake van 13/11/06 tegen Sigfried Bracke. Zij vertelde dat zij 30 jaar lang geen hoofddoek had gedragen maar dat zij zich nu geroepen voelde dat wel doen en dat zij heel veel vrienden had van andere nationaliteiten waaronder (letterlijk citaat) "meer ongelovigen dan moslims". Is men dan ongelovig omdat men geen moslim is? Natuurlijk zal men zeggen dat het zo niet bedoeld was en dat zij haar verkeerd heeft uitgedrukt.
Het is echter niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn dat dergelijke uitspraken worden gedaan. Wie moet zich dan verontrust voelen: wij of de moslims.