Bilderberg

Print
Bilderberg
Bilderberg heeft de hand in de aanstelling van staatshoofden en presidenten en legt waar nodig zelfs de pers het zwijgen op over zijn aktiviteiten. Het instituut is dus niet bepaald een uit de kluiten gewassen Rotaryvereniging zoals o.m. Willy Claes en onze prins Filip ons willen doen geloven. Volgens een reeks gelekte nota's uit 1999 waarbij niemand minder dan Henry Kissinger moderator was, worden in dat gezelschap onder meer onderwerpen aangesneden als het nieuwe gezicht van de NATO,de plaats van de private sektor in het globalisatieproces, werd in dat jaar Slobodan Milosevic voorgedragen als 'vader van de Europese integratie' (!?) en is vooral de internationale financiële en industriële wereld bezig zijn toekomst veilig te stellen. Onderwerpen die anderzijds totaal geen aandacht krijgen zijn de toenemende armoede en onderontwikkeling in de derde wereld, ( het thema staat niet eens op de agenda )het milieu, terrorisme, (bestond toen blijkbaar nog niet ) kinderarbeid,AIDS, werkloosheid, enz.. Kortom, al die thema's die precies het gezicht bepalen van de wereld van vandaag. Maar hoe kan het anders wanneer de prominente gasten Bill en Melinda Gates heten, Etienne Davignon, Nelson Rockefeller, Tony Blair, EU voorzitter Baroso, enz..
De grote misvatting achter dit projekt is overigens dat de leden er stuk voor stuk van uitgaan dat wat goed is voor de economie en de financiële wereld, automatisch ook goed is voor de samenleving.
Hetgeen inmiddels, dacht ik,inmiddels onder meer al duidelijk is tegengesproken door bijvoorbeeld Al Gore in 'An Unconvenient Truth '. Maar bij mijn weten staat die film in dat gezelschap voorlopig nog niet op het programma .