Huichelarij

Print
Waarom weer naar de Gaza-strook kijken ? Schrijf es over de huichelarij hier, over Somers bv.
Over de de nieuwe partijen SP.a rood en SP.a blauw. Over de teleurgang van de democratie in Belgie. Over een onkundige prins Filip die in Canada speeches afsteekt over federalisme, terwijl iedereen weet dat in een klein land als Belgie federalisme te duur is, en in een groot land als Canada wel schaalvoordelen kunnen gehaald worden uit federalisme.
Of over de huichelarij rond begroting ? Of het vuile spel dat de politiek speelt in het ophitsen van islamieten tegen de Vlaming en omgekeerd ?

Ik heb deze week nog met Turkse jongeren gesproken die actief bezig zijn, en moeten verdedigen dat werk zoeken even moeilijk is voor Vlaming als voor Turk. Maar de miljarden euro's die daarvoor zouden kunnen dienen worden door het politiek toneel gewoon verteerd.
Nogmaals, tot vervelens toe, herhaal ik: vrije handel, afschaffen van douanetaksen, afschaffen van onroerende voorheffing, afschaffen van 100000 onnuttige politieke jobs. Een dag, één woord (ja) en de welvaart stijgt met 10000 percent. Maar neen, iedereen zanikt maar door, verzuring en misdaad groeien tegen lichtsnelheid.

Wat u moet begrijpen is dat halvering van de politieke corpsen leidt tot een besparing die kan uitgekeerd worden in één maand extra verlof voor iedereen. De tijd nemen om eens te gaan praten met de buur, de vrienden, met allochtonen in gemeente. Herplannen. Dit kan toch zo niet doorgaan ? U bent verzuurd omdat u niet durft protesteren tegen de Belgische gang van zaken. U moet zich toch op zijn minst beledigd voelen door de uitspraken die politiekers in uw naam durven doen dezer dagen ?