Warme samenleving

Print
Langzaam raak ik ervan overtuigd dat uitdrukkingen als fietsterroristen en loopterroristen kaderen in een groeiende golf van onverdraagzaamheid in onze samenleving. Uitdrukkingen van lezers die ik in de laatste drie dagen in het Belang van Limburg heb aanschouwd getuigen zeker niet van enige relativeringszin.
Ze getuigen indien echt serieus bedoeld van een intolerantiegrens die alsmaar wordt verschoven. We kunnen niks meer van elkaar verdragen. Ik heb daar persoonlijk moeite mee. Wat een onzin allemaal… Gaan we de snelheid van de lopers beginnen meten en zeggen dat ze maar 7 kilometer per uur in het bos mogen lopen? Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Gaan we sportieve fietsers gaan verwijten voor fietsterroristen? Beseffen deze lezers echt wel wat ze neerschrijven en beseffen ze dat een dergelijke onverdraagzame mentaliteit het toppunt van verzuring inhoudt. In plaats van fietsvriendelijkheid en sport en zo een groot hart toe te dragen en zelf actief mee te werken aan een opbouwende maatschappij moeten zelfs doodbrave fietsers en lopers het ontgelden. Ik vind het ergens jammer dat dergelijke frustraties in onze mensen schuilen en vraag me af wat we er tegen kunnen beginnen. Ik denk dat het van belang is dat we meer leren werken aan een warme samenleving