VLD

Print
VLD

VLD

De kogel is door de kerk, Mijnheer Slangen is nog maar enkele uren de grote baas, weliswaar achter de schermen, en er is al verandering merkbaar aan de top.De VLD wil het middenveld opvrijen, maar nog niet zolang geleden hebben ze de vakbonden en hun zuilen naar de hel gewenst, ze vergruisd en afgebroken en nu zouden ze moeten gaan verbroederen, en dat zonder ook maar één inhoudelijke daad voor te stellen?
Indien ze een centrum partij willen zijn of worden, bewijs dat dan eerst eens met echte aanvaardbare daden tegenover de werknemers, de zieken en gehandicapten en zeker tegenover de 23% kiesgerechtigde senioren van dit land.
Respect moet je verdienen, onze stem in Mei 2007 ook!