Absurd

Print
Irak: 9 jaar oorlog met Iran en 1 miljoen doden dankzij de bemoeienissen van de VS, het VK en Israël. Twee oorlogen en 10 jaar moordende embargo's en bombardementen mmv hetzelfde trio. Vijf jaar bezetting en plundering van de Iraakse olierijkdom à rato van 100 doden per dag (!
) mmv hetzelfde trio. Iran: 10 jaar moordend repressief beleid door het Anglo-Amerikaanse Sjah-regime. Negen jaar oorlog met Irak mmv hetzelfde trio. Nu al 5 jaar 'axis of evil', met bijhorende consequenties. Afghanistan: 10 jaar moordend verzet tegen Russen. Sinds de 'War on Terror': VS-bombardementen zonder opgave van doden. Vijf jaar VS bezetting met stijgend aantal doden zonder telling. Na de Anglo-Amerikaanse 'shock and awe' mogen de Europese Nato-troepen de kastanjes uit het vuur gaan halen met onze belastingscenten. Palestina: 50 jaar ultra-repressief beleid door Israël. Libanon: burgeroorlog, bezetting, (cluster)bombardementen mmv bovenstaand trio die braaf en kritiekloos met onze Europese belastingcenten mogen opgeruimd worden. En niemand in deze zogenaamde Westerse, beschaafde wereld vraagt zich nu eens af waarom hier nu uiteindelijk eens niet mee kan gestopt worden ... in plaats van het opdrijven van de moorddadigheid !? Niemand mag "olie", "oliepijplijnen" en "dollarhegemonie" als inzet aanwijzen. Niemand uit het Midden-Oosten of de Balkan heeft het Westen aangevallen ! In deze context hoeft ook niemand er verbaasd over te zijn dat 9/11 een zelf-aangedane atrociteit kan zijn, als dekmantel om op deze manier het Anglo-Amerikaanse 'gesofisticeerde' imperialisme een versnelling hoger te schakelen. Het is allemaal zo verschrikkelijk absurd en totaal op z'n kop gezet