Verdraagzaamheid ?

Print
Verdraagzaamheid ?

Verdraagzaamheid ?

Het ABVV gaat 76 leden van haar lijsten schrappen omdat die bij de recentste verkiezingen opkwamen voor het Vlaams Belang.
Dat voor een vakbond die zich zelf, ten onrechte, democratisch durft te noemen en op 0110 mee opkwam voor verdraagzaamheid! Verdraagzaamheid? Ja, maar enkel voor gelijkgezinden. Alle anderen zijn des duivels, nietwaar?
Zoals bij hun politieke acolieten, de SP.a en de PS, mag er gesjoemeld worden met overheidsgeld, er mag gefraudeerd worden, er mag gecorrumpeerd worden en er mag gediscrimineerd worden. Deze zonden (misdaden) worden graag vergeven onder rode broeders. Maar, o wee, als je er een andere mening op nahoudt. Slecht zal het je bekomen? Enkel hún opvattingen zijn juist, de rest wordt verketterd.
Wat een totalitaire geesteshouding (Stalin en het Sovjet-regime zijn niet veraf), en dat in een kunstmatig land dat zichzelf een rechtsstaat durft te noemen!
Schande aan de schaamteloze top van het ABVV!