Zaventem International Airport

'Brussels Airport' ! Het zat er aan te komen. Wie dagelijks kijkt en luistert naar de RTBf, Radio- Télévison Belge- Francophone, weet dat "Luchthaven Zaventem" al tientallen jaren-lang wordt vertaald door "Bruxelles-National". De burgemeester van Zaventem, de gouverneur van Vlaams- Brabant en de minister- president van Vlaanderen zijn aan zichzelf (en aan ons) verplicht B.

Willy Alenus - Oostende

I.A.C. voor de Raad van State te dagen en een beroep tot vernietiging van de illegale benaming ‘Brussels Airport’ in te dienen. Daartoe hebben zij 60 dagen de tijd. Verliezen kunnen zij niet. De nieuwe benaming is strijdig met de eerste vijf artikelen van de grondwet (een stuk Brussel kan immers niet in Vlaanderen liggen en omgekeerd), met de wet van 8 november 1962 tot wijziging van provincie- e.a. grenzen en met de taalwetten van 1963- 1968. De luchthaven van Amsterdam heet Schiphol, die van Parijs heet Roissy, die van Londen heet Heathrow, die van Bern heet Zürich- Kloten en die van Brussel (?) heet Zaventem. De dames en heren die ons regeren kunnen zich geen nieuwe nederlaag permitteren