Geschiedenis

Ik krijg de indruk dat auteur Gerda Gielen geen hoog punt gehaald heeft voor geschiedenis en ook niet voor nederlandse taal.

H.J. Schoenmakers - Hasselt

De tweede wereld oorlog was deels een gevolg van de eerste van wege landanexatie en overdreven herstelbetalingen. Verder vraag ik me af wat de reden was van de jodenvervolging. Wanneer ik de gebeurtenissen in het midden oosten zie heb ik wel enige denkbeelden daarover.

Voor wat de opmerking over Het Vlaams Belang betreft heb ik de indruk dat zij als zovelen de informatie hanteert uit de zesde hand. Ik ben er zeker van dat zij nooit een publicatie van het VB gelezen heeft.Vergelijkbaar is het spelletje van de scouts, waarbij speler 1 een verhaaltje moest vertellen aan speler 2. Deze moest het weer verder vertellen aan speler3 enzovoort. Nummer 5 moest dan het verhaal terug in de groep brengen. Van de inhoud van het eerste verhaal was niets meer terug te vinden. Zo ook de verhaaltjes over het VB.

Niet alleen de oorlog in Vietnam mag eens bekeken weorden, ook de gedragingen van de USA in Afghanistan, Pakistan, Palestina, Cuba, Nicaracua en alle zuidamerikaanse landen mogen onder de loep genomen worden. Vooral die van de laatsta 10 geschiedenis jaren..