Kankergezwel verwijderen

Print
Kankergezwel verwijderen

Kankergezwel verwijderen

Het paradijs voor neonazi’s bevindt zich in kleine dorpjes in de Kempen. Dat is duidelijk. Het wordt dringend tijd dat Blood & Honour als organisatie wordt verboden in ons land. Dit kankergezwel van onze maatschappij moet dringend operatief verwijderd worden.
Dit extremisme dient bestreden te worden vooraleer het proporties aanneemt die niet meer te onderdrukken zijn. Als we te verdraagzaam worden tegen deze “onverdraagzame organisatie” zal dit vroeg of laat ontsporen. Elke kiem van dit extremisme die in het teken staat van de ontkenning van de holocaust dient volledig de kop ingedrukt te worden. Misschien zou het zelfs positief zijn om dit op Europees niveau te bespreken en zo een Europees verbod op deze organisatie uit te vaardigen. Zo zou Europa die de waarde van eenheid in verscheidenheid hoog in het vaandel draagt, echt iets kunnen doen aan de opmars van dit blinde extremisme. De organisatoren en de verantwoordelijken van de discotheek The Wall dienen hiervoor rekenschap af te leggen en moeten vervolgd kunnen worden wegens medewerking aan een extremistische, racistische organisatie die wereldwijd haat predikt. Wie heeft de politieke moed om hieraan iets te doen en de gehersenspoelde leden van Blood & Honour en zijn medewerkers wakker te schudden