Rechter Verstuyft.

Print
Rechter Verstuyft.

Rechter Verstuyft.

Normaliter moeten verkeersborden de afmetingen hebben die wettelijk bepaald zijn. Politierechter Verstuyft sprak al drie overtreders vrij omdat de verkeersborden in een zone 30 te klein waren. In 'bijzondere omstandigheden' mogen die kleiner zijn. Maar de rechter zegt niet te weten wat die 'bijzondere omstandigheden' inhouden.
Voor de burger geldt : "Dura lex, sed lex". De wet is hard, maar het is nu eenmaal de wet; de wet moet gehoorzaamd worden, hoe hard het ook valt. Volgens mij, gelden die harde wetten ook voor de 'wetgever' in casu de overheid.
Daarom stoort mij de reactie van de minister van mobiliteit Renaat Landuyt enorm, met zijn uitspraak dat de rechter aan politiek zou doen. Ministers moeten de scheiding der machten niet in vraag stellen. Er zijn ministers die menen dat ze en wetgevende en rechterlijke macht tegelijk kunnen zijn. Onlangs nog moeide De Croo zich in een rechterlijke uitspraak van het Hof van Cassatie.