0110

Print
0110

0110

Bij lezersbrieven, die zich kantten tegen de concerten voor verdraagzaamheid op 1 oktober jl. komen steeds dezelfde argumenten terug.
Ten eerste zouden zangers zich niet met politiek moeten bezighouden. Wie volgt? Mogen binnenkort de vrouwen, arbeiders, universitairen... zich niet meer met politiek bezighouden?
Ten tweede zou de opkomst "onder de verwachtingen gelegen hebben". Welnu, wanneer er op de Ijzerbedevaart of –Wake 5.000 man komen, gewaagt men van een "groot succes".
Op 1 oktober waren "slechts" 20 keer méér mensen aanwezig dan tijdens de Vlaams-nationalistische hoogmis.
Ten derde: de concerten zouden het Vlaams Belang viseren. Hoezo? Als het Vlaams Belang een tolerante partij
zou zijn, moet ze zich toch niet geviseerd voelen door oproepen tegen racisme en discriminatie?