Stefan Everts

Print
Stefan Everts

Stefan Everts

Tijdens het voorbije weekend werd in Neeroeteren in grote stijl afscheid genomen van een ‘immens groot sportwonder’ dat zijn gelijke niet kent en waarschijnlijk ook nooit meer zal kennen. Het grote volksfeest lokte een 10-tal duizenden naar het geboortedorp van ons crossidool.
Als ik dan zie dat dit gebeuren zijn weerslag in je krant vond op een oppervlakte van 57 vierkante centimeter, en wanneer ik dan de vergelijking maak met het artikel over het terugvinden van een trouwring, waarvoor 757 vierkante centimeter werden voorbehouden, dan hoop ik dat uw redactieleden toch eens gaan nadenken over de belangrijkheid van een Limburgse gebeurtenis! In het grote artikel was één madammeke blij en in het andere waren duizenden ontroerd, blij of droef, want iedereen leefde mee met deze gewone volksjongen die gedurende jaren voor sportief vermaak heeft gezorgd voor mensen van Neeroeteren, van Limburg, van België en aan de aanwezige nummerplaten te zien ook van ver buiten onze vervaagde grenzen