Schoolpremie

Print
Schoolpremie

Schoolpremie

Inderdaad, op het ministerie van Onderwijs zijn er weer een paar slimme
aadgevers geweest die het jaar splitsen op 30/6 en dus in school-

jaren zitten te tellen en niet per geboorte- of kalenderjaar.

Voor de kinderen geboren tot 30/6/94 ( dus normaal begin eerste middel-

aar ) is er een premie van 70,- € en voor die van 1/7/94 tot 31/12/94 ( ook begin

eerste middelbaar ) is er slechts 50,-€. Terwijl ze toch beide dezelfde school-

kost gaan hebben.

Beter was 1 en hetzelfde bedrag geweest voor alle schoolgaande jeugd.

Geen discussie mogelijk.