Cadmium in Noord-Limburg

Print
Cadmium in Noord-Limburg

Cadmium in Noord-Limburg

Begin jaren tachtig werden op Nederlandse bodem al massaal tuintjes afgegraven omdat er een zware vervuiling met cadmium en andere zware metalen was vastgesteld. Aan de Belgische kant van de grens was toen blijkbaar niets aan de hand. Nog absurder wordt het wanneer ik op de internetgazet Overpelt het artikel lees over het onderzoek van het Limburgs Kankerregister (LIKAR ) .
Het verband tussen cadmium en kanker is nu bewezen, zegt dr. Buntinx, maar de resultaten gelden alleen voor de onderzochte personen die in 1985, toen het onderzoek begon, al minstens acht jaar in een van de tien wijken rond de vroegere zinkfabrieken woonden. Ik maak hieruit op dat na het eerste onderzoek, op het onderzoek van professor Staessen na, nog nauwelijks aandacht is besteed aan het probleem en dat het uiteindelijk aan de burger zelf is zich te beschermen tegen zijn onzichtbare vijand.Met foldertjes en het advies te stoppen met roken.Wat er duidelijk op wijst dat men het probleem gewoonweg blijft negeren. Een bewijs daarvan is overigens het feit dat het onderzoek van Staessen niet eens door de overheid gefinancierd werd. Ligt Limburg volgens een aantal politici misschien nog altijd in Nederland? In dat geval waren we misschien zelfs beter af geweest