Expeditie 2006 Beringen

Print
Expeditie 2006 Beringen

Expeditie 2006 Beringen

Bij de voorstelling van Beringen in het TVL programma expeditie 2006 hebben we kunnen vaststellen dat men MOEDWILLIG 1 partij niet aan bod heeft laten komen. Meer dan 3 jaar volgt een delegatie van N-VA Beringen maandelijks de gemeenteraad en zijn ze er ook in geslaagd om in bepaalde dossiers (aankoop casino, voetbalgebeuren KBHZ,.
..) de pers te halen. Ook zijn medewerkers van TVL en meerdere journalisten van verschillende kranten op de hoogte dat N-VA Beringen met een eigen lijst zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Groot is dan ook de verontwaardiging dat hiervan geen melding wordt gemaakt tijdens expeditie 2006. N-VA kan hier alleen maar uit afleiden dat ze als democratische partij monddood gemaakt wordt en geen eerlijke kans heeft gekregen in de voorstelling van de gemeente Beringen