Onkelinx

Print
Waar haalt Minister Onkelinx het lef vandaan om excuses te eisen van
de Vlaamse Minister president voor zijn uitspraken.

Het is onbegrijpelijk dat een vice-premier en minister van justitie en met haar nog een hele resem andere Waalse “Exellenties” niet eens over een goede kennis van de beide landstalen beschikt, daar waar een politieagent in Brussel dit wel moet hebben. Nochtans, Minister Onkelinx heeft Vlaamse roots, haar vader was een Vlaming, zelfs een rasechte Limburger.

Van minachting gesproken voor de grootste bevolkingsgroep van ons land kan dit tellen.Als Vlaming heb ik geen probleem dat de Waalse bevolking geen kennis heeft van het Nederlands, dat is hun schuld niet, maar wel de schuld van de beleidsmensen in Wallonië, die hebben er nooit voor geijverd dat in het onderwijs de kennis van beide landstalen gepromoot zou worden, integendeel, zij hebben altijd geweigerd het Nederlands op te nemen als tweede landstaal, inplaats daarvan heeft men het engels aangeboden als tweede taal.Als ik naar Wallonië ga spreek ik daar de mensen aan in hun taal, en ik ben er fier op dat ik dat kan, en ik zal ook elke Waal die mij aanspreekt in Vlaanderen en die ook maar het kleinste beetje moeite doet om zich in het Nederlands uit te drukken erg waarderen en helpen.Hoelang gaan wij Vlamingen nog aanvaarden, dat onkundige en soms corrupte Waalse politici het beleid in Vlaanderen blijven hypothekeren, en dit alleen maar om onder de dekmantel van de “solidariteit” de niet controleerbare geldstroom naar Wallonië gaande te houden.Dan nog even terzijde : De ontsnapping uit de gevangenis van Dendermonde is gelijk de ronde van Frankrijk er zijn er 28 ontsnapt, en ….. er is weeral geen enkele Belg bij !!!