Mariusz O

Print
Weet er iemand soms of ze ook voor een MP3 speler voor de jongen gezorgd
hadden zodat hij muziek kon beluisteren tijdens de match ? Mocht dit
achterwege gelaten zijn, dan vind ik het risico dat daar genomen is totaal
onverantwoord met het oog op de veiligheid van al die toeschouwers die wel
met hun MP3 speler naar het voetbal gaan kijken.
P.S. mijn excuses voor het sarcasme, maar meer woorden schieten mij in
deze zaak te kort.