Tweetaligheid

Print
Die zogenaamde tweetaligheid van de Vlamingen waarmee sommige lezers zo hoog oplopen, is over het algemeen een lachertje ! De Vlamingen van rond de veertig, vijftig kunnen zich over het algemeen behelpen in de tweede landstaal behalve wanneer ze die tweede landstaal frequent beoefenen dan zijn ze er goed in maar dat is niet van toepassing voor het merendeel der Vlamingen.
Bij de jongere generatie is dit echter een ander paar mouwen ! Als twee taal kiest men immer meer voor het Engels, Spaans, Italiaans of ga zo maar verder maar Frans wanneer heb je dat nodig ? En als er niet dringend iets gebeurt in België dan blijft dit zo aan beide zijden van de taalgrens. Met Engels komt je immers een stuk verder denken de meeste jongeren, en Spaans is toch een wereldtaal.
Waarom zou men dan nog Frans leren en als het moet heeft men er geen interesse voor. In het Journaal behandelt men Wallonië immers ook als het buitenland of zwijgt men het dood ! Is het dan te verwonderen dat jongeren niet eens weten dat er in België drie talen gesproken worden ? En de kranten zijn al niet veel beter ! Elke krant trouwens, ook de Franstalige in Wallonië.