Onkelinx

Print
Met alle respect, maar de ontsnappingskoning(in) bij deze is ongetwijfeld
Lauretteke...
Het wordt eindelijk tijd dat deze "dame" eens op haar plichten gewezen
wordt. Natuurlijk, het gebeurt allemaal tijdens haar parlementair verlof, en
misschien wel tegen haar wil (alhoewel ?). Feit is evenwel dat sedert haar
beleid de ontsnappingen dagelijkse kost zijn geworden: Erdal, Bergmans,
Kaplan, dan nog een naamverwisseling in Vorst, Dendermonde, Verviers, enz.
(vermoedelijk, want ons dametje wordt nog altijd gesteund door wat moet
doorgaan als "regering" en dus kunnen er nog volgen).
Wanneer, zal men eens leren luisteren naar de mensen die weten wat nodig is,
met name bvb. de cipiers van Dendermonde die naar mijn bescheiden mening
beter weten wat mank loopt dan kassasocialiste Onkelinx ? Wanneer zal men
ook eens luisteren naar de "bevolking" die blijkbaar andere meningen heeft
dan onze bewindvoerders (een veroordeelde hoort in een gesloten instelling
!) ?