Onkelinx

Print
Mevrouw de Minister,
U had vandaag een onderhoud met een aantal penitentiaire ambtenaren i.v.m. de ontsnappingszaak in Dendermonde en werd daarop geconfronteerd met vragen van de Nederlandstalige pers.Behoudens het feit dat uw antwoorden in een meer dan bekakt (deze uitdrukking staat wel degelijk in de Grote Van Dale) Nederlands gegeven werden, hebt U nog het lef gehad om op een bepaald moment te antwoorden in het Frans op vragen van Vlaamse journalisten.Is U nog verwonderd dat Vlaanderen er meer dan de buik van vol heeft van nog langer meebestuurd te worden door een aantal arrogante Franstalige politici die niet het minste respect opbrengt voor de Vlaamse verzuchtingen i.v.m. een degelijk bestuur ( waar uw partij het exclusieve monopolie op heeft gezien haar bestuurlijke prestaties in Wallonië ) en een minimum van respect t.o.v. de burgers die U verondersteld wordt te dienen ?