Onkelinx

Print
Onkelinx

Onkelinx

06.08.20 ONKELINX
* Vraag van journalist aan Onkelinx :“Mevrouw de minister, wat is uw commentaar op de ontsnapping van 28

gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde ?”* Antwoord van Onkelinx :“Miskien de gedetineerd.. dacht…..’ties grote vakansie !”