De Croo

Print
Neen, meneer De Croo!
Dat je sleepdrager bent van het koningshuis, is al lang algemeen geweten.
Dat je een pleitbezorger bent van een unitaire staat, ligt in dezelfde lijn.
De TV-kijkers weten ook al lang dat je "sch" als "sk" uitspreekt.
Wil je zo vriendelijk zijn om, als een volleerd schoolmeester,
nu óók eens het rapport van ál je Franstalige collega's te maken over hún
kennis van de Nederlandse taal?
Ik stel dan ook voor om alle gebuisde parlementariërs,
samen met de Nederlands-onkundige allochtonen, een inburgeringscursus
te laten volgen om zich beter te kunnen integreren in onze contreien!