Wachtlijsten

Print
In dezelfde nieuwsuitzending verneem ik dat er een tekort is aan 1000 plaatsen voor gehandicapten enerzijds; een overschot aan plaatsen voor asielzoekers ondanks de aanwezigheid van 9000 uitgeprocedeerden anderzijds. Is dit voor de regering niet het moment om enkele vakantiecentra aan te kopen en te verbouwen voor mensen met een handicap.
..