Geleidehonden

Print
Het schrijnend verhaal van mevrouw Lijnen ,die omwille van haar geleidehond niet meer welkom zou zijn in een aantal handelszaken, is eigenlijk het mooiste bewijs dat onze maatschappij stikt van de onverdraagzaamheid!
Het is een gekend verhaal inmiddels zo oud als de mensheid zelf: wie niet voldoet aan het stereotype beeld van de gezonde, succesvolle yuppie moet zich maar tevreden stellen met een plaatsje in de schaduw...
Mevrouw Claire Lijnen heeft weliswaar haar (geneeskundig) lot aanvaard, maar hoe zit het met haar récht op maatschappelijke aanvaarding?
Zowel fysische als psychische gehandicapten moeten stilaan hun récht laten gelden op een volwaardige plaats in onze samenleving. Daarom denk ik dat de oprichting van een steuncomité voor soelaas zou kunnen zorgen!
Een dergelijk steuncomité kan bijvoorbeeld overgaan tot de opmaak van een maatschappelijk blunderboek om nadien in overleg met de bevoegde instanties de leefkwaliteit van deze mensen te helpen verhogen.
De morele pijn die mevrouw Lijnen voelt door haar uitsluiting slijt weliswaar met de jaren, maar verdwijnen zal ze nooit!
Daarom is élke steun, hoe klein ook méér dan welkom.