België

Print
België

België

Wat loopt er mis in België?
12% van de beroepsbevolking is werkloos.

20% van de mensen die een uitkering krijgen van de RVA heeft nog nooit gewerkt.

Een dikke half miljoen vacatures raken niet ingevuld.

We moeten Polen naar hier halen om de tekorten in de bouw op te vullen.

We moeten arbeiders uit Oost- en centraal Europa naar hier halen om de vacatures in de “knelpuntberoepen” in te vullen.

De migratie van hoger opgeleide jongeren is nog nooit zo hoog geweest als nu.Wordt het niet hoog tijd dat we eens ernstig gaan nadenken over een ernstig werkgelegenheidsbeleid?

Dienstencheques, allerlei nepstatuten zoals GESKO’s zullen heus het structureel werkeloosheidsprobleem niet oplossen en kosten gewoonlijk meer dan dat ze opleveren.

Misschien moeten we hardop durven zeggen dat de werkloosheid in tijd beperkt moet worden.

Misschien moeten we hardop durven zeggen dat degene die werk weigert geschorst wordt van werkloosheidsvergoedingen.

Misschien moeten we ons onderwijssysteem aanpassen zodat jongeren in het BSO en in het TSO meer werkervaring kunnen opdoen in stages of met vakantiewerk.

Misschien moeten we aan de ouders (van jongeren in het middelbaar onderwijs) durven zeggen dat er niets mis is met handenarbeid.

Misschien…….

Indien dit alles niet kan in de Belgische constructie, dan moet Vlaanderen hieruit z’n conclusies trekken en eisen dat Vlaanderen zelf mag instaan voor haar werkgelegenheidsbeleid.