Voetbalcompetitie

Print
Volgens een optelsom uit de gegevens van de voetbalgids 2006-2007 van HBVL zijn er in de eerste nationale van de Belgische voetbalcompetitie 445 kernspelers waarvan 44 % of 196 buitenlanders.Dat betekent dat onze Belgische clubs niet meer in staat zijn om met eigen spelers een deftig elftal op het veld te sturen. Voetbal is gecommercialiseerd, intens gestructureerd en de trainers pijnigen elke week hun hersenen om een aangepaste tactiek toe te passen waarbij alle middelen goed zijn. Spelers stampen elkaar verrot en onmiddellijk gaan de handjes de hoogte in om hun onschuld aan te tonen.Anderen laten zich vallen om een strafschop te versieren of veinzen een kwetsuur, precies kleine kinderen.
Tenslotte mogen ze de ergerlijke buitenspelregel afschaffen:laat elke speler gaan staan waar hij wil dan zijn alle spelers verspreid over het ganse terrein en zien we meer voetbal.Nu staan er meestal een hoop spelers op enkele vierkante meters zodat geen voetbal mogelijk is en de kans op kwetsuren erg toeneemt.