Omgekeerd racisme

Website CGKR bericht ook over daden van 'omgekeerd' racisme. (HBvL 27 juli 2007)

M. Cremers - Zonhoven

In het vermelde krantenbericht beweert ene Jozef De Witte, dat 'omgekeerd' racisme niet bestaat.

Ik citeer : " Maar 'omgekeerd racisme' bestaat in principe niet, racisme is racisme of het nu tegen allochtonen of autochtonen gericht is."

Het valt op dat de voorzitter van het CGKR sommige bepalingen een persoonlijke invulling probeert te geven, door gebruik te maken van tussenvoegsels die niet te zake zijn, zoals 'in principe', 'per definitie'.

In mijn lezersbrief van 11.07.2006 'Geen berisping', betreffende de niet op de vingers getikte rechter, maakte ik al melding van de 'vuile hetero' campagne van het vermaarde centrum.

Over die campagne gaf de heer De Witte volgende uitleg :" Discriminatie is iets dat 'per definitie' een minderheid overkomt"

Hier slaat de 'brave' man de bal mis. Discriminatie is een 'verwerpende onderscheiding, achterstelling, een niet gelijke behandeling, en heeft uiteraard NIETS met een minderheid of meerderheid te maken. Iedereen kan gediscrimineerd worden. Vraag het maar eens aan Luc Van den Bossche.

Ook in zijn uitspraak dat 'omgekeerd racisme' niet zou bestaan, slaat de 'brave' man alweer de bal mis. Helaas bestaat er bij de meesten onder ons over dit begrip een 'misvatting'.

Om daarover een 'academische' uitleg te krijgen, moet hij 'meester Coveliers' maar eens contacteren. Maar ik kan, aan de hand van een voorbeeld de heer De Witte toch al op weg zetten.

In 1999 bestelde minister Marc Verwilghen bij professor Van San een studie over de relatie tussen allochtonen en criminaliteit. Het rapport 'verdween' in de schuif van de minister en de reden waarom, daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken. Op dinsdag 06.11.01. werd Verwilghen door Geert Bourgeois in een interpellatie gevraagd waarom het fameuze rapport nog niet aan het parlement werd voorgelegd.

Over het achterhouden van het rapport Van San, zei Verwilghens partijgenoot, advocaat Coveliers in 'De Zondag' van 04.11.01 het volgende :

" Ik vermoed dat het rapport toestanden aan het licht brengt die vergelijkbaar zijn met Amsterdam. Daar is na onderzoek gebleken dat de helft van de Turkse bevolking boven de 25 jaar banden heeft met het drugsmilieu. Als uit het Verwilgenrapport blijkt dat ook bij ons het percentage allochtonen dat zich aan criminele feiten bezondigt,abnormaal hoog is, dan moeten we de waarheid onder ogen zien. Je moet er alleen voor zorgen dat de cijfers correct worden geïnterpreteerd om er een efficiënte politiestrategie mee uit te bouwen. NU DOEN WE AAN 'OMGEKEERD' RACISME.

Als er een misdrijf wordt gepleegd door een Turk of Marokkaan, hebben we de neiging om te zeggen : laat maar zo, anders worden we voor racist gescholden. Bob Cools ( oud-burgemeester van Antwerpen (SP.a), ondermeer bekend voor zijn 'wrevelagenten' : nvdr) heeft op die manier massaal politiemensen in de armen van het Vlaams Blok gejaagd : hij maakte ze uit voor racist als ze een PV opstelden tegen een allochtoon.

Dat is onzin : vaststellingen van feiten kunnen nooit racistisch zijn." Einde lange citaat.

Is het een beetje duidelijk ?