Pensioen

Print
Minister van Pensioenen Bruno Tobback (sp.a) wil een jaarlijkse premie voor gepensioneerden invoeren om de pensioenen welvaartvaster te maken (HBvL 21/06/2006). Laat ons juichen: in 2007 zou de aalmoespremie 55 euro kunnen bedragen. Dat meneer Tobback eerst eens de fameuze solidariteitspremie herbekijkt.
Ik ben 81 jaar, heb mijn volledige loopbaan bijdragen betaald en elke maand wordt mij 91 euro afgehouden. In 2005 was dat 973,42 euro; in 2006 zal dat 1.094,16 euro worden. Meneer Tobback, leg ook eens uit waarvoor dat geld gebruikt wordt