Schoolpremie

Print
Dit voorstel is niets minder dan propaganda. Het lijkt er gewoon op dat de VLD gewoon nog snel voor de verkiezingen stemmen gaat ronselen met een aangenaam in het oor klinkende schoolpremie.
Aangenaam voor de mensen die kinderen hebben, maar niet voor degenen zonder.
Ik dacht dat mensen met kinderen al van voordelen mogen genieten: kindergeld en aftrek van de belastingen. Dat is blijkbaar nog niet genoeg...
Daar komt nog eens bij dat het overgrote deel van de mensen met kinderen daar zelf voor gekozen heeft, dus goed weten wat een kind allemaal kost. Niet klagen, zeg ik daarop. Frank Vandenbroucke heeft groot gelijk als hij zegt dat dit geld beter naar het zilverfonds zou gaan.
Want, wie kan weer de volle pot belastingen betalen om voor dit alles op te draaien: de werkende mens zonder kinderen die niet zeker weet of hij later nog wel een deftig pensioen heeft.