Coca-Cola

Print
Coca-Cola

Coca-Cola

Reaktie op lezersbrief Jo Creten, Hasselt
Uit de lezersbrief van dhr Jo Creten in uw krant van gisteren 20 juni, blijkt dat uw lezer helemaal niet op de hoogte is van de inspanningen van Coca-Cola rond recyclage van verpakkingen.

Coca-Cola is medeoprichter van Fost+ dat de afvalinzameling van alle huishoudverpakkingen organiseert en optimaliseert. In 2005 behaalde Fost+ een recyclagepercentage van 90%. Coca-Cola is medefinancierder van de organisatie.

Daarnaast doen we net wat dhr. Creten vraagt: jongeren sensibiliseren rond zwerfvuil. Dat doen we met een ludieke actie gericht naar scholen onder de naam “We Dare You”. Klassen die actief verpakkingsafval inzamelen kunnen rekenen op een ludieke tegenpresatie van de leerkrachten. Leerlingen die promotiescampagnes bedenken rond inzamelen van verpakkingen kunnen leuke prijzen winnen. Méér info kan u vinden op www.we-dare-you.be. Ook op de muziekfestivals die deze zomer worden gehouden en waar Coca-Cola aanwezig moedigen we de festivalgangers aan om blikken en flesjes te recycleren.

Coca-Cola is vandaag nauw betrokken bij het verminderen van de afvalberg en zal ook in de toekomst daarrond initiatieven blijven nemen.